Na úbočích Krušných hor jsou právě teď u Horního Jiřetína káceny unikátní květnaté bučiny, které jsou zařazeny do seznamu nejcennější evropské přírody, sítě Natura 2000.

Staré bukové lesy jsou nahrazovány nepůvodními dřevinami, například smrkem. Mizí unikátní část naší přírody a spolu s ní ztrací svůj přirozený domov chráněné druhy rostlin a zvířat.
Pomozte nám přesvědčit Krajský úřad Ústeckého kraje a Ministerstvo životního prostředí, aby neprodleně zasáhly, zastavily kácení a nad bučinami na úpatí Krušných hor vyhlásily bezzásahovost.

Zobrazit celý text výzvy.

Připojte se k záchraně unikátních bučin Krušných hor u Horního Jiřetína!

100%
Jméno *
Příjmení *
E-mail *
Telefon
Datum narození *

Podepsat výzvu

Vyplněním formuláře souhlasíš se zpracováním osobních údajů.

5 důvodů, proč je nutné bučiny chránit!

 • Abychom zachovali
  odolné a krásné lesy

  Abychom zachovali
  odolné a krásné lesy

  Po celé republice přicházíme o obrovské rozlohy smrkových lesů, které hynou v důsledku sucha, klimatické změny a špatného lesního hospodaření v minulosti.

  Kácením krušnohorských bučin přicházíme o přirozené lesy, které jsou mnohem odolnější.
  Zobrazit text výzvy.

  Podepsat výzvu
 • Abychom chránili
  vzácná zvířata a rostliny

  Abychom chránili
  vzácná zvířata a rostliny

  Na bučiny jsou navázány unikátní a vzácné druhy rostlin, živočichů a jiných organismů jako jsou třeba houby, které v lesích jiného typu, například ve smrčinách, nemohou žít.
  Mezi ohrožené druhy, které se v oblasti vyskytují, patří ptáci sokol stěhovavý, holub doupňák, lejsek malý, jestřáb lesní či strakapoudi, brouci jako roháč obecný, páchník hnědý nebo evropsky významný druh kovaříka fialového a mnoho dalších. Zobrazit text výzvy.

  Podpoř výzvu
 • Abychom zastavili
  destruktivní kácení!

  Abychom zastavili
  destruktivní kácení!

  Aby majitel vytěžil co nejvíce dřeva a měl co nejvyšší zisk, kácí krušnohorské bučiny holosečí - v kácené části lesa není ponechán žádný dospělý strom.

  To vystavuje svahy riziku eroze a vysychání. Růst nového lesa tak bude velmi ohrožen. Zvířata a rostliny tímto způsobem kácení ztrácí svůj přirozený domov a ochranu.

  Zobrazit text výzvy.

  Připojit se k výzvě
 • Abychom zachovali krajinu
  přirozenou a krásnou

  Abychom zachovali krajinu
  přirozenou a krásnou

  Severní Čechy jsou hluboce poznamenány těžbou hnědého uhlí. Bučiny jsou jedním z mála zachovalých míst, kde lze najít přirozené přírodní prostředí.

  Podobné bukové lesy chtějí v Jizerských horách přidat pod ochranu UNESCO. Má po nich v Krušných horách zbýt jen paseka?
  Zobrazit text výzvy.

  Podepsat výzvu
 • Aby naše děti měly
  kde získat krásné vzpomínky.

  Aby naše děti měly
  kde získat krásné vzpomínky.

  Některé lokality, kde rostly buky staré 100 až 150 let jsou již nyní nenávratně zničeny a jsou nahrazovány nepůvodním smrkem.

  Potřebujeme zachovat svahy Krušných hor, aby se z nich mohly těšit i další generace, zažívat svá první dobrodružství, první lásky a poznávat krásy a rozmanitost přírody.

  Chci se připojit

Proč je třeba jednat rychle?

Kácení bučin a ničení unikátních ekosystémů probíhá již nyní. Současný vlastník, který lokalitu vědomě devastuje, sice jedná s Krajským úřadem o smluvní ochraně, ale ta je vzhledem k postoji vlastníka a snaze o maximální zisk nedostatečná. Zjednodušeně řečeno, po smluvní dohodě mezi vlastníkem a krajem již velmi pravděpodobně nebude co chránit.

Krajský úřad nebo Ministerstvo životního prostředí by proto měly vyhlásit vyšší stupeň ochrany, který zajistí zachování cenných bučin pro budoucnost. A to znamená především:

 1. zastavit kácení.
 2. zastavit vysazování nepůvodních dřevin, především smrku.
 3. vyhlásit lokalitu tzv. bezzásahovou, tedy jí ponechat přirozenému vývoji.

 

O jaké území se jedná?

(mapy.cz)